shorts e bermuda

PANTA THAI BASIC, BLK, medium
€ 26,90
1 color